ĐỐI TÁC

Giày converse, giày vans giá rẻ

Công ty du lịch YoloTravel

công ty du lịch tại hà nội

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập: 2157781

Số người online:86

Dự án hợp tác

TT Tên dự án Năm
1 Phân tích sâu kết quả Điều tra Gia đình Việt Nam 2006 2009-2010
2 Điều tra về gia đình Việt Nam năm 2006 2006-2008
3 Điều tra định tính về gia đình Việt Nam 2006-2007
4 Sức khoẻ tình dục và sức khoẻ sinh sản của vị thành niên và thanh niên 3 thành phố châu Á 2006-2007
5 Quá trình nẩy sinh và phát triển của các hành vi bạo lực trong gia đình ở Việt Nam: Phát hiện từ một nghiên cứu định tính 2006 -2007
6 Trẻ em giúp việc gia đình 2004-2005
7 Dự án nghiên cứu liên ngành "Gia đình nông thôn Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi" 2004 -2007
8 Giới, nghèo đói và tiếp cận công lý ở Việt Nam 2003-2004
9 Nâng cao năng lực nghiên cứu về giới, hướng tới phát triển bền vững 1999-2001
10 Phụ nữ, nam giới nông dân nghèo và vấn đề ruộng đất 1995-1996
11 Hỗ trợ đào tạo cán bộ thư viện và nâng cấp thư viện của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ 1995-1996
12 Phụ nữ, nam giới và cải cách kinh tế ở nông thôn Việt Nam 1995-1996
13 Tìm hiểu tiềm năng phát triển kinh doanh của phụ nữ Việt Nam trong cơ chế thị trường 1995-1996
14 Giới và phụ nữ nghèo trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam 1994-1996
15 Sản xuất, tái sản xuất và phúc lợi gia đình – Nghiên cứu tình hình ở các hộ gia đình từ cách tiếp cận giới 1994-1995
16 Hiện trạng việc làm của phụ nữ sau tốt nghiệp lớp may của Trung tâm dạy nghề Đống Đa 1994
17 Tìm hiểu về cải cách kinh tế, việc làm của phụ nữ và chính sách xã hội 1994
18 Nâng cao năng lực của cán bộ nghiên cứu về phụ nữ, gia đình và giới 1993-1995 và 1996-1998
19 Vai trò bà mẹ trong việc chăm sóc và nuôi dưỡng con dưới 3 tuổi trong gia đình ở miền núi và trung du phía Bắc 1993
20 Đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ nông thôn 1993
21 Cách tiếp cận tham gia nghiên cứu các chính sách đáp ứng giới - Dự án VIE/90/W01 1991-1993
22 Nghiên cứu tác động của các chính sách kinh tế- xã hội mới đối với phụ nữ và gia đình nông thôn hiện nay 1991-1992
23 Xây dựng và xuất bản cuốn "Số liệu chọn lọc về phụ nữ Việt Nam 1975-1989 1990
24 Tình hình phụ nữ làm chủ hộ gia đình trong các lâm trường quốc doanh và hợp tác xã nông nghiệp ở vùng nguyên liệu phía Bắc 1989-1993
25 Cải thiện điều kiện lao động của phụ nữ nông thôn qua việc áp dụng máy móc cơ khí nhỏ 1989-1990
26 Khảo sát điều kiện lao động và sinh sống của nữ công nhân các lâm trường phía Bắc và gia đình họ 1987

ẤN PHẨM MỚI

Trang chủ Các trang hữu ích Sơ đồ website Thông tin nội bộ