ĐỐI TÁC

Giày converse, giày vans giá rẻ

Công ty du lịch YoloTravel

công ty du lịch tại hà nội

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập: 2175368

Số người online:35

Tin tức

Đề tài "Một số vấn đề cơ bản trong chính sách xã hội đối với người cao tuổi: Nghiên cứu khu vực Đồng bằng Bắc bộ" (2010-01-29 14:22:55)

Đề tài cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản trong chính sách xã hội đối với người cao tuổi” do PGS.TS Lê Ngọc Văn làm chủ nhiệm, thực hiện từ 1/2008 đến 6/2009 và được nghiệm thu chính thức ngày 26/9/2009.

Đề tài đã vận dụng một số cách tiếp cận khác nhau như: cách tiếp cận phúc lợi xã hội, tiếp cận cơ cấu xã hội, lý thuyết xung đột xã hội và sự kỳ thị tuổi tác, v.v. trong phân tích vấn đề chính sách xã hội đối với người cao tuổi.

 

Khảo sát xã hội học đã được tiến hành tại bốn xã/phường của ba tỉnh/thành phố: Hà Nam, Hà Tây (cũ) và Hải Phòng nhằm làm rõ thực trạng chính sách xã hội đối với người cao tuổi, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp xây dựng và thực hiện chính sách xã hội đối với người cao tuổi có hiệu quả trong giai đoạn mới của đất nước. Mẫu nghiên cứu gồm 527 người, trong đó mẫu định lượng là 399 người cao tuổi, 32 người cao tuổi được phỏng vấn sâu, 56 người cao tuổi tham gia thảo luận nhóm, 40 cán bộ chính quyền, ban ngành và đại diện người cao tuổi tham gia các cuộc hội thảo tại phường/xã.

Nội dung đề tài bao gồm: Những cơ sở lý luận nghiên cứu chính sách xã hội đối với người cao tuổi; Chính sách của nhà nước về người cao tuổi trong thời kỳ đổi mới; Đánh giá tác động của chính sách đối với người cao tuổi; Khuyến nghị giải pháp chính sách đối với người cao tuổi trong giai đoạn mới.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, mặc dù nhà nước đã ban hành nhiều chính sách, luật pháp có liên quan đến người cao tuổi nhưng mới chỉ tập trung hỗ trợ chủ yếu cho một bộ phận người cao tuổi đặc biệt khó khăn là người cao tuổi cô đơn nghèo, không có thu nhập, không nơi nương tựa. Đại bộ phận người cao tuổi vẫn sống chủ yếu bằng sức lao động bản thân hoặc dựa vào sự giúp đỡ của con cháu và những người thân trong gia đình. Việc nhà nước dựa hẳn vào gia đình như một cứu cánh bảo đảm an sinh xã hội cho người cao tuổi mà ít có sự hỗ trợ làm cho người cao tuổi không còn sự lựa chọn nào khác là hoàn toàn phụ thuộc vào con cái và phải chấp nhận rủi ro khi mối quan hệ gia đình nảy sinh những xung đột, bất hoà.

Trong giai đoạn tiếp theo, để thích ứng với sự gia tăng nhanh chóng của tỷ lệ người cao tuổi trong cấu trúc dân số, sự suy giảm vai trò của gia đình trong chức năng chăm sóc người cao tuổi và thực hiện những cam kết quốc tế về người cao tuổi, nhà nước cần có định hướng về việc xây dựng một hệ thống chính sách có tính chiến lược và toàn diện về người cao tuổi với tư cách là một bộ phận dân số quan trọng đang ngày càng gia tăng nhằm bảo đảm cuộc sống và sức khoẻ cho tất cả người cao tuổi, bảo đảm người cao tuổi được tham gia đầy đủ vào quá trình phát triển và được hưởng lợi ích của sự phát triển.

Chính sách đối với người cao tuổi chỉ có thể thực hiện được trên thực tế khi nó được xây dựng xuất phát từ thực tiễn đời sống người cao tuổi chứ không phải từ ý chí chủ quan của người làm chính sách. Bên cạnh đó, để chính sách về người cao tuổi đi vào cuộc sống cần có cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, có chế độ thưởng phạt đối với cán bộ, địa phương thực hiện tốt hoặc không tốt các chính sách đó.

Bùi Hương Trầm

Quay lại danh mục

ẤN PHẨM MỚI

Trang chủ Các trang hữu ích Sơ đồ website Thông tin nội bộ