`

Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu Thực trạng bao phủ về chăm sóc sức khỏe sinh sản tại 3 tỉnh phía Bắc Việt Nam

Ngày 28/2/2014, tại Hà Nội đã diễn ra “Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu thực trạng bao phủ về chăm sóc sức khỏe sinh sản tại 3 tỉnh phía Bắc Việt Nam”. Đây là nghiên cứu được thực hiện với sự phối hợp của Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế), Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP), Viện Nghiên cứu Y Xã hội học (ISMS) và Trung tâm Nghiên cứu Hệ thống y tế – Đại học Y Hà Nội (CHSR). Các đại biểu tham dự Hội thảo là các đại diện từ các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Y tế, Vụ Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Vụ Bảo hiểm xã hội (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)…; đại diện các tổ chức quốc tế, các Viện nghiên cứu, các trường đại học và các cơ quan truyền thông.

Nghiên cứu về “Thực trạng bao phủ chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) tại 3 tỉnh phía Bắc Việt Nam” được tiến hành năm 2013 tại 3 tỉnh Lạng Sơn, Hưng Yên và Hòa Bình, với cỡ mẫu là 2000 phụ nữ có con dưới 1 tuổi và 1005 nam giới là chồng của những phụ nữ được lựa chọn phỏng vấn, và lựa chọn ngẫu nhiên một khu vực thành thị và một khu vực nông thôn nghèo đặc trưng để tiến hành khảo sát. Mục tiêu chính của nghiên cứu là: mô tả thực trạng một số dịch vụ chăm sóc SKSS tại 3 tỉnh để chỉ ra mức độ và sự khác biệt trong độ bao phủ của các dịch vụ chăm sóc SKSS theo chiều rộng, chiều cao và chiều sâu; phân tích mức độ bất công bằng và các yếu tố tác động đến dịch vụ chăm sóc SKSS. Để làm rõ mục tiêu nghiên cứu, một số phương pháp phân tích được nhóm nghiên cứu sử dụng như so sánh mô tả, phân tích công bằng, phương pháp tính chi phí thảm họa, và tính toán mô hình hồi quy logistic đa biến để phân tích mối liên quan giữa chi phí thảm họa 40% và nghèo đói với các đặc điểm hộ gia đình.

Thực trạng chăm sóc sức khoẻ hiện nay

Nghiên cứu tập trung vào một số dịch vụ của SKSS như kế hoạch hóa gia đình, làm mẹ an toàn và chăm sóc trẻ sơ sinh, dự phòng và điều trị các bệnh lây nhiễm qua đường sinh sản và tình dục. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy một số điểm đáng chú ý về dịch vụ chăm sóc SKSS tại 3 điểm khảo sát như: độ bao phủ dân số của một số dịch vụ chăm sóc SKSS tại 3 tỉnh là tương đối rộng, nhưng tỷ trọng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế dành cho các dịch vụ chăm sóc SKSS còn thấp và nhiều dịch vụ chăm sóc SKSS thiết yếu còn chưa sẵn có ở tuyến y tế cơ sở, cho thấy sự bao phủ các dịch vụ chăm sóc SKSS tại 3 tỉnh nghiên cứu còn chưa sâu. Chi phí thảm họa và nghèo hóa do chi phi CSSKSS còn ở mức cao, theo tính toán có tới 13,6% hộ gia đình sẽ bị nghèo hóa nếu chi phí thêm cho dịch vụ chăm sóc SKSS, tập trung cao hơn ở nhóm nông thôn, người dân tộc và người cận nghèo/nghèo và người không có bảo hiểm y tế. Có thế nói bảo hiểm y tế là công cụ có tác dụng bảo vệ tài chính tốt trong chăm sóc SKSS, nhưng số liệu sơ bộ tại 3 tỉnh này cho thấy hiện chỉ có 74,8% phụ nữ và 50,2% nam giới có bảo hiểm y tế. Nghiên cứu này cũng cho thấy có mối liên quan giữa mức độ rủi ro tài chính do chi phí chăm sóc SKSS ở phụ nữ với điều kiện kinh tế và đặc điểm dân tộc.

Tại Hội thảo, nhóm nghiên cứu đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp giúp cho việc làm rõ hơn kết quả nghiên cứu. Các ý kiến thảo luận chủ yếu tập trung vào các vấn đề liên quan đến nội dung và phương pháp nghiên cứu, các lưu ý về hạn chế của mẫu nghiên cứu và những lý giải giúp cho việc phân tích số liệu được sâu sắc hơn.n

M.K.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Sửa đổi lần cuối