`

Thông báo: Bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

Theo Quyết định số 946/QĐ-KHXH ngày 28/05/2014 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Tiến sĩ Trần Thị Minh Thi, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và Tư vấn xã hội thuộc Viện Xã hội học, đã được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 01/6/2014.

bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Gia đình và Giới

 

Phát biểu nhận Quyết định bổ nhiệm, TS. Trần Thị Minh Thi cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, Lãnh đạo Viện Gia đình và Giới đã tin tưởng bổ nhiệm đồng chí vào vị trí Phó Viện trưởng. Đồng chí ý thức rằng, đảm nhận vị trí Phó Viện trưởng là vinh dự, cũng là trọng trách nặng nề và nguyện đem hết tâm huyết cũng như năng lực chuyên môn của mình để giúp việc cho Viện trưởng, cùng với các đồng nghiệp xây dựng Viện Gia đình và Giới vững mạnh, khẳng định vị trí của Viện. Tân Phó Viện trưởng hy vọng tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của Lãnh đạo Viện Hàn lâm, Lãnh đạo Viện Gia đình và Giới và tập thể cán bộ của Viện, mong Viện luôn hòa thuận, đoàn kết để cùng nhau xây dựng Viện Gia đình và Giới ngày càng phát triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Sửa đổi lần cuối